١ ريال فائو

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

١ ريال فائو

مشخصات سکه

 روی سکه پشت سکه
محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران یک ریال
تصویر نیمرخ شاه شیر و خورشید
تاریخ خوشه گندم
  تاج
  کسی که گندم میکارد راستی میافشاند

  • سال ضرب: از 1350 تا 1354
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 1.82 گرم
  • قطر: 18.5 میلیمتر

مشخصات سکه

 روی سکه پشت سکه
محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران یک ریال
تصویر نیمرخ شاه شیر و خورشید
تاریخ خوشه گندم
  تاج
  کسی که گندم میکارد راستی میافشاند

  • سال ضرب: از 1350 تا 1354
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 1.82 گرم
  • قطر: 18.5 میلیمتر
بیشتر

١ ريال فائو 4 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 4 از 4 آیتم
نمایش 1 - 4 از 4 آیتم